FISKA I SYDOST

Vi har ett fantastiskt lax- och havsöringsfiske i våra åar och kustfiske efter Sveriges grövsta havsöring. Trollingfisket efter grov lax är ett av de bästa i världen.

Vi har ett strålande fiske efter Sveriges grövsta Gös.

Regnbågsfisket i strömmande vatten är ett av de bästa i landet.

Gäddfisket är ännu ganska oexploaterat, ändå fångas det varje år flera gäddor som väger 10 kilo eller mer.

Vi har några av de mest välorganiserade och välskötta sportfiske- anläggningarna i Sverige. Servicenivån är mycket hög och valmöjlig- heterna många. Fem bra anledningar till att fiska i sydöstra Sverige – men det finns faktiskt fler. Till exempel mete efter sik i 4-5 kilosklassen, näbbgäddsfiske på våren eller braxen och id som kan slå svenska rekord.