REGLER

LINDWALLSKA SJÖN

 

ÖPPET TIDER   06:00 – 22:00

 

PARKERING

Får endast ske på parkeringsplatsen vid sjöns norra ända. Personer med handikappkort eller med särskilt tillstånd får parkera på handikapp parkeringen vid sjöns södra ända. Handikappkort skall placeras synligt vid bilens framruta.

 

FISKEKORT 2018

Avgift :

Dagskort Vuxen; 200 kr / dag. Vuxen

Dagskort Ungdom; 100 kr / dag (till dagen då man fyller 16 år)

Dagskort Isfiske 100 kr /dag

 

Årskort 2500 kr, (årskort endast för medlemmar i Sportfiskarna Karlskrona)

Årskort i Lindwallska sjön kostar 2500 kr 2018, och kan endast köpas genom att sätt in 2500 kr på klubbens bank giro 373-9216, och ange namn och adress samt ditt medlemsnummer.

Årskortet skickas till dig 5-10 arbetsdagar efter vi har mottagit din inbetalning.

Frågor rörande årskort? Kontakta Wayne Holmberg eller Mats Pettersson

 

Barn (under 16 år) till målsman som innehar årskort eller dagskort, äger rätt att fiska på målsmans fiskekort när man tillsammans besöker Lindwallska sjön. Antal fiskar som får upptagas per fiskedag är 2 st för barn och målsman tillsammans

 

2 fiskar totalt (regnbågar och öring) får landas på per fiskekort. (Eller per dag för årskorts innehavare)

 

Lägg avgiften i kuvertet som finns i lådan, och fyll i namn, adress, telefon-nr, och datum. Riv av talongen som kvitto. (Skall kunna uppvisas för fiskevakt) Även datum skall skrivas på kvittot. Stoppa kuvertet i springan till vänster om lådan.

Fiskekort kan även lösas via internet; fiskekort.se

 

FISKET

 

-           Endast Flugfiske eller spinnfiske. (kast kula räknas som spinnfiske)

-           Endast ett spö i taget.

-           Förbjudet att agna krok, förutom med Jigg eller Powerbait.

-           Förbjudet att vada

-           Återutsättning av fångad fiske är ej tillåtet.

-           Ryckfiske och mäskning är inte tillåtet. 

 

REGISTRERING

Registrering av all fångad fisk skall göras. Annars vet vi inte då det är dags att sätta ny fisk.