LAXEN

Laxen leker på sensommaren och hösten i större älvar och åar. Den kläcks i älven eller strömmen och tillbringar sedan sina första år i sötvattnet. Som stirr (laxunge) äter den insekter, kräftdjur och andra smådjur. När den blivit tillräckligt stor (runt 15-25 cm) kallas den smolt och simmar ut i havet för att snabbt växa sig stor på fisk som strömming, skarpsill, tobis eller siklöja.  Laxar från Sveriges sydkust, ostkust och Norrlandsälvarna rör sig i Östersjön under sin fiskjakt. 

Här hittar du laxen

I havet och i de stora sjöarna rör sig laxen pelagiskt, det vill säga i frivattnet. I regel simmar den omkring bland stora fiskstim och jagar. Det kan vara på djup mellan fem och tjugo meter, men även mycket djupare än så – ibland ända ner till 200 meters djup.

På sommaren stiger de lekvandrande laxarna i älvarna och simmar i regel åter ut i havet (om de överlever leken) under hösten eller vintern. Vissa laxar stannar mycket längre i älvarna.

Flugfiske är en mycket effektiv och rolig metod för laxfisket i strömmande vatten.

Flugfiske med stora laxflugor och tubflugor är kanske den mest klassiska metoden för att fånga lax i älvar och strömmande vatten.

Men även spinnfiske med vobbler och skeddrag är en väl använd metod. Man kan kombinera de båda metoderna och fiska med spinnfluga, alltså ett sänke som kastvikt och en fluga som bete.

 

 

Trolling med vobbler, eller död betesfisk som siklöja, är populära metoder.

 

När de stora Östersjölaxarna börjar sin lekvandring är det många trollingbåtar i farten, till exempel vid Blekinge skärgårds yttre delar.

 

Några laxtips

När laxen vandrar upp i älven för att leka äter den egentligen inte, men i de vatten där det är tillåtet att fiska lax hugger de ändå på flugor eller drag.

En lax och en havsöring är mycket lika. Men laxens stjärtspole är smalare, stjärtfenan oftare V-formad (havsöringens är mer rak i bakkant) och laxens mungipa når inte bakom ögat.

Laxen är en delikatess som rökt, gravad och tillagad på alla möjliga sätt.