ÖRINGEN

 

Utbredningsområde Öringen finns utbredd i hela landet och bildar en rad former. Havsöringen föds i rinnande vatten och vandrar ut i havet. Insjööringen är också en vandringsform som i sjöar med artrika fisksamhällen bara lever i stora kalla sjöar. Lek kan ske både i sjöarnas till- och utlopp. Öring kan också vara stationär och tillbringa hela sitt liv i rinnande vatten.

Öring finns i de flesta större insjövatten i Sverige. Den lever ensam och är rätt skygg. Öringen uppträder i flera olika former som kan se väldigt olika ut. Alla öringar fortplantar sig i rinnande sötvatten, även om de kan växa upp i havet.

Bäcköring är liten, mörk och mycket vacker. Grönskimrande, röd rygg och sidor med vackra röda och svarta fläckar. Undersidan skimrar i gult.  Bäcköring finns i mindre vatten och i åar och bäckar. Blir bara 20 till 25 cm, sällan över 35 cm. Äter insekter, nymfer, larver och små kräftdjur. Föredrar kalla, rinnande vatten och är inte så vanlig i lugna vatten på slätten.

Havsöring är en betydligt större form av öring som växer upp i havet där det finns mer byte än i insjöar. Havsöringen är blank för att synas sämre i de öppna vattenmassorna. Svenskt rekord är på 15,26 kg.

Insjööring som går i större insjöar och är också blank som havsöringen. Svenskt rekord är på 17 kg. Insjööring (Salmo trutta m. lacustris) är en öring som har anpassat sig till ett liv i sötvatten under hela sin livscykel och gör sin vandring från sin födelse älv eller -bäck till sjön. Insjööring, havsöring (Salmo trutta m. trutta) och bäcköring (Salmo trutta m. fario) är samma art, men ekologiskt olika raser, där den särskiljande faktorn utgörs av att de lever i olika miljöer.

Fiske efter öring

Fisket efter öring är mycket varierat.

Flugfisket är att rekommendera. Flugfiske med lättare utrustning är det självklara valet för många som fiskar i små tjärnar, bäckar och sjöar. Vakande öringar kan frestas med torrfluga och flytande lina, medan en fisk som står djupt i en ström eller ett bakvatten lättare hittar en nymf, eller förtyngd fluga och sjunkande fluglina.

Försök att ta reda på vilka insekter som är aktiva den dagen,  du ska fiska och hitta något i flugasken som påminner om insekterna.