Styrelse 2021
Ordförande Björn Nilsson   Hem Tlf   Mbl Tlf    
      0455-241 38   0707-39 01 21    
               
Vice Ordförande Anna Fernberg       Mbl Tlf    
          0732-07 35 50    
Kassör Mats Pettersson       Mbl Tlf    
Sekreterare         0765-36 94 39    
               
Ledamot Tomas Berglund       Mbl Tlf    
          0706-876067    
               
Ledamot Wayne Holmberg       Mbl Tlf    
          0733-527195    
               
               
Ordf Wayne Holmberg       Mbl Tlf    
Sjö kommittén         0733-527195    
Material ansvarig              
               
               
               
Valberedningen Yvonne Jonsson   Hem Tlf   Mbl Tlf    
(Sammakallande)     0455-48388   0708-758536    
               
               
Ombud att representera i andra föreningar; Mats Pettersson