Styrelse 2017
Ordförande Tommy Ölin   Hem Tlf   Mbl Tlf    
  Email   0455-124 16   0708-79 37 70    
  ohlins@glocalnet.net            
               
Vice Ordförande Niclas Andersson            
  Email   Hem Tlf   Mbl Tlf    
  skarvaboda@telia.com   0455-482 73   0732-011351    
               
Sekreterare & Kassör Mats Pettersson            
  Email       Mbl Tlf    
  mats.pettersson@enics.com       0765-36 94 39    
               
Ledamot Björn Nilsson            
  Email   Hem Tlf   Mbl Tlf    
  bjorn.nilsson16@comhem.se   0455-241 38   0707-39 01 21    
               
Ledamot Richard Lundqvist            
  Email       Mbl Tlf    
  r_lundqvist@hotmail.com       0703-48 77 89    
               
Ledamot Wayne Holmberg            
  Email   Hem Tlf   Mbl Tlf    
  wayne580@spray.se   0455-360269   0733-527195    
               
Ledamot Anna Fernberg            
  Email       Mbl Tlf    
  anna.fernberg@live.se       0732-07 35 50    
               
               
Ordf Wayne Holmberg            
Sjö kommittén Email   Hem Tlf   Mbl Tlf    
Material ansvarig wayne580@spray.se   0455-360269   0733-527195    
               
               
Revisor Juridiskt namn: Lennart   Månsson För Enkelt Bolag    
  Org nr.: 935600-3716            
               
  Lennart Månsson   Hem Tlf        
      0455-36 90 17        
               
               
Valberedningen Yvonne Jonsson            
(Sammakallande) Email   Hem Tlf   Mbl Tlf    
  y.jonsson@spray.se   0455-48388   0708-758536    
               
Ombud   att representera i andra föreningar; Mats Pettersson