Styrelse 2020
Ordförande Björn Nilsson   Hem Tlf   Mbl Tlf    
      0455-241 38   0707-39 01 21    
               
Vice Ordförande Anna Fernberg       Mbl Tlf    
          0732-07 35 50    
               
Kassör Mats Pettersson       Mbl Tlf    
Sekreterare         0765-36 94 39    
               
Ledamot Tomas Berglund       Mbl Tlf    
          0706-876067    
               
Ledamot Wayne Holmberg   Hem Tlf   Mbl Tlf    
      0455-360269   0733-527195    
               
               
Ordf Wayne Holmberg   Hem Tlf   Mbl Tlf    
Sjö kommittén     0455-360269   0733-527195    
Material ansvarig              
               
               
Revisor Juridiskt namn: Lennart Månsson För Enkelt Bolag    
  Org nr.: 935600-3716            
               
  Lennart Månsson   Hem Tlf        
      0455-36 90 17        
               
               
Valberedningen Yvonne Jonsson   Hem Tlf   Mbl Tlf    
(Sammakallande)     0455-48388   0708-758536    
               
               
Ombud att representera i andra föreningar; Mats Pettersson