Styrelse 2022
Ordförande Björn Nilsson   Hem Tlf   Mbl Tlf    
      0455-241 38   0707-39 01 21    
               
Vice Ordförande Anna Fernberg       Mbl Tlf    
          0708-44 77 25    
Kassör Mats Pettersson       Mbl Tlf    
Sekreterare         0765-36 94 39    
               
Ledamot Yvonne Jonsson       Mbl Tlf    
          0734-27 25 33    
               
Ledamot Wayne Holmberg       Mbl Tlf    
          0733-527195    
               
               
Ordf Wayne Holmberg       Mbl Tlf    
Sjö kommittén         0733-527195    
Material ansvarig              
               
               
               
Valberedningen Vacant            
(Sammakallande)              
               
               
Ombud att representera i andra föreningar; Mats Pettersson