Sportfiskets och fiskens intresseorganisation

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Vårt främsta mål är att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd.

Sportfiske är en av Sveriges största fritidsysselsättningar och 1,5-2 miljoner svenskar fiskar varje år. Sportfisket omsätter två miljarder årligen i Sverige, betydligt mer än yrkesfisket. Trots detta har industrifiskets intressen allt för ofta fått gå i första hand när myndigheter och politiker fattat beslut, vilket fått till följd att många fiskarter har fiskats ut. Torsken i Östersjön har uppmärksammats och är nu glädjande nog på väg tillbaka. På Västkusten finns inte längre den artrikedom som kännetecknar ett friskt hav. Förbundet jobbar för en bättre förvaltning av fisket i hav, kust, sjöar och vattendrag. Vi vill att fisket ska ske efter vad de naturliga bestånden tål.

 

Vad gör Förbundet, och hur har man bidragit till sportfisket utveckling ?

Sportfiskarnas viktiga uppgifter

• utveckla ett sportfiske för alla
• värna och vårda vatten
• sätta fiskevården i centrum för all verksamhet
• skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård
• företräda medlemmarnas gemensamma intressen
• stimulera och utveckla fiske- och naturintresset hos barn och ungdomar