FISKETILLSYN LINDWALLSKA SJÖN

 

Klubben har ett bevaknings schema för fiskevakterna i sjön. Vi kommer varje vecka att ha bevakningen i sjön under olika tider på dygnet. Vi kommer även att slumpmässigt göra bevakningen i sjön under vissa nätter.

 

Våra fiskevakter är utbildade, och är godkända fisketillsyningsmän av Länsstyrelsen i Blekinge.

Du känner igen fiskevakterna på gemensam klädsel, samt att man skall bära fisketillsyning märket.

Befogenheter, En fisketillsynsman har bland annat befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump, och fiskefartyg som använts vid fisket (se 34 § andra stycket fiskelagen). Undersökning får ske även om det inte föreligger misstanke om lagöverträdelse. En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag t.ex. fångst eller redskap (se 47 § fiskelagen).

 

Förordnande av fisketillsynsmän regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän.

 

Om du ser något misstänkt i sjön, eller har frågor rörande fisketillsyn, kontakt någon av våra fisketillsyningsmän.

 

Namn   Tlf Email
Niclas Andersson 073-201 13 51 salmoskarvaboda@gmail.com
Anna Fernberg 070-844 77 25 anna.fernberg@live.se
Torbjörn Höjier 073-201 15 50 tobbe.arborist@gmail.com  
Christer Leksell 070-817 33 31 skepparnfak@hotmail.com
Mats Pettersson 076-536 94 39 mats.petter7788@gmail.com
Richard Lundqvist 070-348 77 89 r_lundqvist@hotmail.com
Philip Larsen 073-501 65 17 insertcoin83@yahoo.se