FISKETILLSYN LINDWALLSKA SJÖN

 

Klubben har ett bevaknings schema för fiskevakterna i sjön. Vi kommer varje vecka att ha bevakningen i sjön under olika tider på dygnet. Vi kommer även att slumpmässigt göra bevakningen i sjön under vissa nätter.

 

Våra fiskevakter är utbildade, och är godkända fisketillsyningsmän av Länsstyrelsen i Blekinge.

Du känner igen fiskevakterna på gemensam klädsel, samt att man skall bära fisketillsyning märket.

Befogenheter, En fisketillsynsman har bland annat befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump, och fiskefartyg som använts vid fisket (se 34 § andra stycket fiskelagen). Undersökning får ske även om det inte föreligger misstanke om lagöverträdelse. En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag t.ex. fångst eller redskap (se 47 § fiskelagen).

 

Förordnande av fisketillsynsmän regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän.

 

Om du ser något misstänkt i sjön, eller har frågor rörande fisketillsyn, kontakt någon av våra fisketillsyningsmän.

  

Namn   Tlf Email
Niclas Andersson   073-201 13 51 skarvaboda@telia.com
Anna Fernberg   070-844 77 25 anna.fernberg@live.se
Christer Leksell   070-817 33 31 skepparnfak@hotmail.com
Richard Lundqvist   070-348 77 89 r_lundqvist@hotmail.com
Thorbjörn Höjer   073-201 15 50 Aslund69@hotmail.com
Philip Larsen   073-501 65 17 insertcoin83@yahoo.se