FISKETILLSYN LINDWALLSKA SJÖN

 

Klubben har ett bevaknings schema för fiskevakterna i sjön. Vi kommer varje vecka att ha bevakningen i sjön under olika tider på dygnet. Vi kommer även att slumpmässigt göra bevakningen i sjön under vissa nätter.

 

Våra fiskevakter är utbildade, och är godkända fisketillsyningsmän av Länsstyrelsen i Blekinge.

Du känner igen fiskevakterna på gemensam klädsel, samt att man skall bära fisketillsyning märket.

Befogenheter, En fisketillsynsman har bland annat befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump, och fiskefartyg som använts vid fisket (se 34 § andra stycket fiskelagen). Undersökning får ske även om det inte föreligger misstanke om lagöverträdelse. En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag t.ex. fångst eller redskap (se 47 § fiskelagen).

 

Förordnande av fisketillsynsmän regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän.