Medlemsdag i Lindwallska sjön

 

Lördagen 9 september

 

Samling kl. 08:30 

 

 • Fritt fiske för klubbens medlemmar (denna dag kommer alla sportfiske metoder att vara tillåtna, samt alla beten)
 • Ny fisk kommer finnas i sjön till denna dag.
 • Korvgrillning
 • Kaffe
 • Info om klubbens verksamhet
 • Fisketävling (09:00 – 11:00), vem fångar den största regnbågen? Mycket fina priser utlovas.

 

     Anmälning till tävlingen sker tävlingsdagen senast kl. 08:45 till Mats Pettersson

 

                       

  

Välkomna önskar styrelsen

 


 

RESA till Danmark

12-13 Augusti fiskar några av klubbens medlemmar Stör i Danmark, utan för Köpenhamn.

Vi fiskar i Poppelson Put & Take vatten för Stör och Regnbåge ; http://www.poppel.dk/

 

Om du är intresserad av att följa med och fightas med dessa 10-25 kilos fiskar, kontakta Anna Fernberg

Anna Fernberg            
  Email       Mbl Tlf    
  anna.fernberg@live.se       0732-07 35 50

 


 

Medlemsdag i Lindwallska sjön

Torsdagen 25 maj Samling kl. 08:30

 

 • Fritt fiske för klubbens medlemmar (denna dag kommer alla sportfiske metoder att vara tillåtna, samt alla beten)
 • Ny fisk kommer finnas i sjön till denna dag.
 • Korvgrillning
 • Kaffe
 • Info om klubbens verksamhet
 • Fisketävling (09:00 – 11:00), vem fångar den största regnbågen? Mycket fina priser utlovas.

             Anmälning till tävlingen senast tävlingsdagen kl. 08:45 till Mats Pettersson


MEDLEMSDAG LINDWALLSKA SJÖN Hösten 2016

Lördagen 1 oktober Samling kl. 08:30

 

 • Fritt fiske för klubbens medlemmar (denna dag kommer alla sportfiske metoder att vara tillåtna, samt alla beten)
 • Ny fisk kommer att inplaneras till denna dag.
 • Korvgrillning
 • Kaffe
 • Info om klubbens verksamhet
 • Fisketävling (09:00 – 11:00), vem fångar den största regnbågen? Mycket fina priser utlovas.

             Anmälning till tävlingen senast tävlingsdagen kl. 08:45 till Mats Pettersson


 

MEDLEMSDAG LINDWALLSKA SJÖN 2016

 

Söndagen

29 Maj 

kl. 08:30

 

 •   Fritt fiske för klubbens medlemmar
 •   Ny fisk kommer att inplanteras till denna dag.
 •   Korvgrillning
 •   Kaffe
 •   Info om klubbens verksamhet
 •   Rökning av fisk
 •   Fisketävling (09:00 – 11:00), vem fångar den största regnbågen ?  Mycket fina priser utlovas.

 Anmälning till  tävlingen på tävlingsdagen kl 08:30 till  Mats Pettersson

 

Välkomna önskar styrelsen för Sportfiskarna Karlskrona

 


 

MEDLEMSDAG LINDWALLSKA SJÖN

VINTERN 2016

Lördagen 7 Februari

Kl. 08:00

 

Vinterfiske, gäddsaxar, djuplodning av sjön, korvgrillning.

Ans: Wayne Holmberg


 

MEDLEMSDAG LINDWALLSKA SJÖN

HÖSTEN 2015

      Lördagen 10 Oktober     

kl. 08:30

 

-Fritt fiske för klubbens medlemmar
-Ny fisk kommer att inplaneras till denna dag.
-Korvgrillning
-Kaffe
-Info om klubbens verksamhet
-Fisketävling (09:00 – 11:00), vem fångar den största regnbågen ? Mycket fina priser utlovas.

 

 Anmälning till  tävlingen senast tävlingsdagen kl 08:30 till  Mats Pettersson